แหล่งข้อมูล

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้คน ทำให้เกิดความกลัว วิตกกังวล เครียด สับสน ไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอย่างไร

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือเหล่านี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเยียวยาสำหรับใช้ส่วนตัว กลุ่มย่อย หรือกับลูกของท่าน โดยการหามุมที่เงียบสงบภายในบ้านเพื่อใคร่ครวญและทำความเข้าใจในสิ่งที่อ่านไป โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ท่านสามารถติดต่อมาที่ koi@ccfthailand.org ในกรณีที่ต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่โครงการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ ประเทศไทย เป็นผู้นำกระบวนการกลุ่มให้แก่ท่าน

วีดีโอคำพยาน

tht@ccfthailand.org • 053-262-136

285/86 ซ. สุรพล 1 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โดยความร่วมมือกับ