ติดต่อ

ที่อยู่

Trauma Healing Thailand
285/86 ซ. สุรพล 1 หมู่ 4
ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50000

โทร 053-262-136
E-mail: tht@ccfthailand.org

ติดต่อเรา / ต้องการมีส่วนร่วมกับเรา

13 + 8 =

tht@ccfthailand.org • 053-262-136

285/86 ซ. สุรพล 1 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โดยความร่วมมือกับ