เกี่ยวกับเรา

เราทำอะไร ?

กิจกรรมหลักของเรา คือ ให้องค์ความรู้ ส่งเสริมคริสตจักร หรือองค์กรต่างๆ  ให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจในชุมชนของพวกเขา ผ่านกิจกรรมเช่น อบรมสัมมนา กลุ่มเยียวยา โดยใช้รูปแบบหลักสูตรจากสถาบันเยียวยาบาดแผลในจิตใจ ของสมาคมพระคริสต์ธรรมอเมริกา ซึ่งเป็นการผสมผสานหลักการพื้นฐานทางพระคัมภีร์ และสุขภาพจิตเข้าด้วยกันอย่างสมดุลย์

ทำไมต้อง TRAUMA HEALING?

บาดแผลในจิตใจส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่เกี่ยวกับระดับการศึกษา  ระดับฐานะ  เชื้อชาติ  หรือศาสนาแต่อย่างใด เหตุการณ์เจ็บปวดที่สร้างบาดแผลในจิตใจ มีผลกระทบต่อสมอง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และจิตวิญญาณ ซึ่งทำลาย คุณค่าในตนเอง ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และความสัมพันธ์  ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก  ดังนั้นการเยียวยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คนสามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิต

เราทำงานที่ไหน ?

เราให้บริการทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โบร์ชัวร์

tht@ccfthailand.org • 053-262-136

285/86 ซ. สุรพล 1 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โดยความร่วมมือกับ